Veterinaire Tandheelkunde: een vak apart!

Het is niet eens zo lang geleden dat de dierenarts ook de gebitsproblemen van zijn patiënten zelf behandelde. De laatste jaren is er op het gebied van de veterinaire tandheelkunde echter veel veranderd.

Er zijn inmiddels andere, nieuwe inzichten ontstaan en vele nieuwe behandeltechnieken. Een aantal hierin geïnteresseerde dierenartsen heeft de Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde (www.wgvt.nl) gevormd. Door middel van intensieve nascholingen hebben zij zich verder in het vakgebied verdiept en worden tevens de nieuwe ontwikkelingen bijgehouden. De opgedane kennis en ervaring maken, ook mede dankzij specialistische apparatuur, gecompliceerdere gebitsbehandelingen mogelijk.

Tandheelkundig dierenarts Matthijs Remmen is enthousiast lid van de WTV en heeft zich voornamelijk op de tandheelkunde in onze kliniek toegelegd. Klik hier voor een overzicht van de gevolgde nascholingen.

Veel dieren hebben last van hun gebit zonder dat de eigenaar daar iets van merkt. De verschijnselen zijn vaak subtiel. Wat meer slapen, sloomheid, minder spelen en wat minder enthousiast eten zijn een aantal van deze vage symptomen. Het verschil wordt door de eigenaar vaak pas gezien na de behandeling, waaruit blijkt dat veel dieren al lang (ongemerkt) last hadden.

 

Wat houdt een gebitsbehandeling in?

  • Spoelen van het gebit met water
  • Desinfectie met een ontsmettende vloeistof
  • Met handinstrumenten verwijderen van het aanwezige tandsteen
  • Nareinigen met een ultrasoon tandsteenapparaat
  • Polijsten

Na dit schoonmaken vindt er een grondige inspectie plaats. Dit onderzoek gebeurt met een tandheelkundige sonde. Hierbij wordt er gecontroleerd op glazuurbeschadigingen, pockets, gaatjes etc. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken of het nodig is om röntgenfoto's te maken. Een belangrijk onderdeel van de moderne veterinaire tandheelkunde is het maken van röntgenfoto's van tanden en kiezen. Op basis van de foto's kan er een advies gegeven worden over de te volgen behandeling. Onze kliniek beschikt over een digitaal dentaal röntgenapparaat. Het voordeel van dit apparaat is dat de foto's zeer snel (binnen 10 seconden) ontwikkeld zijn. Hierdoor blijft de narcosetijd zo kort mogelijk. Daarnaast is de belasting door röntgenstraling een stuk lager dan bij een gewoon röntgenapparaat. Op basis van de inspectie met de sonde en de beoordeling van de röntgenfoto's wordt er een behandelingsadvies gegeven. Indien er extracties nodig blijken te zijn dan wordt hiervoor een vervolgafspraak gemaakt. Voor deze behandeling, die binnen een maand plaats dient te vinden, kan dan ook een kostenschatting gegeven worden. Het maken van een goede schatting is echter moeilijk doordat het verwijderen van wortels soms lastig kan zijn.

Kaakchirurgie

Extracties van kiezen bij de hond en de kat zijn niet te vergelijken met de mens. Meestal is de beste manier van het verwijderen van de wortels door middel van de (kaak)chirurgische extractietechniek. Onze kliniek beschikt over de juiste apparatuur en kennis om deze chirurgische extracties uit te voeren. Een vereiste is een goede tandheelkundige hoge snelheidsboor (high speed). Op onze kliniek werken wij met een moderne IM3 tandenunit.

Narcose

Gebitsbehandelingen kunnen lang duren, vooral als er kiezen verwijderd moeten worden. Daarnaast zijn het vaak oudere dieren die een gebitsbehandeling moeten ondergaan. Deze gebitsbehandelingen gebeuren onder algehele narcose. Om een goede inschatting te kunnen maken van het narcoserisico wordt er eerst een zogenaamd pre-anesthetisch onderzoek uitgevoerd. Hier wordt er onder andere goed naar hart en longen geluisterd. Bij honden ouder dan 8 jaar en bij katten ouder dan 10 adviseren wij eerst een bloedonderzoek. Bij afwijkingen in het bloedonderzoek en bij risicopatiënten zal de narcose aangepast worden. Wij hanteren protocollen van de vakgroep veterinaire anesthesiologie van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht). Een goede bewaking tijdens de narcose is nodig. In onze kliniek worden daarom alle dieren geïntubeerd (buisje in de luchtpijp) en aan een moderne en uitgebreide bewakingsmonitor gelegd (o.a. ecg, adem- en narcosegassen). Door de lange duur van de ingreep en het gebruik van een tandartsenboor, een watergekoelde high speed boor, kunnen de patiënten snel afkoelen wat extra risico's met zich meeneemt. Om te voorkomen dat deze afkoeling plaatsvindt worden alle patiënten op een warmtemat gelegd en indien nodig ondersteund met kruiken.

 

 

Werkgroep voor Veterinaire Tandheelkunde


De tandheelkunde heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld binnen de diergeneeskunde.

Op de dierenkliniek Kerkelanden worden gebitsbehandelingen uitgevoerd volgens de huidige moderne inzichten.